Programma 2019-2020

Zie de mededeling onder “Aankondigingen”.

Programma Pelgrimsgroep Wageningen en omstreken 2019-2020

RITUELEN IN ONZE DAGEN

Rituelen kunnen helpen vorm en betekenis te geven aan belangrijke levensmomenten. Met het ouder worden van de deelnemers in de groep willen we aandacht geven aan rituelen die daarbij een rol kunnen spelen. Zowel het vieren van het leven als het lijden aan het leven komen aan bod: in je kracht staan en oogsten, maar ook verliezen van gezondheid en loslaten van geliefden. Het gewone leven wordt soms ineens doorbroken. Je wordt meegesleurd in een onvoorzien proces of juist uitgetild boven het alledaagse. Naast persoonlijke rituelen, die je eigen leven ordenen, hebben rituelen ook een grote sociale werking: ze verbinden je met anderen. Daarbij gaat het niet alleen om het beleven van traditionele waarden en gebruiken, maar kunnen er ook (spontaan) nieuwe rituelen ontstaan.

I Dinsdag 24 september

De waarde van rituelen – eerste bijeenkomst

Waar hebben we het over wanneer we spreken over rituelen? En realiseren we ons dat rituelen niet specifiek kerkelijk zijn, maar dat we die overal in het leven tegenkomen? Hoe werken rituelen, hoe kunnen ze ons steun geven in het leven en verbinden met elkaar? Hoe kan het dat rituelen ook weer hun kracht verliezen en leeg worden? Rond deze en andere vragen komen we bij elkaar. Andries Govaart geeft enige theoretische achtergrond. Ieder van de aanwezigen kan ook eigen ervaringen inbrengen en wij kijken hoe we tot een ritueel kunnen komen.

Begeleiding: Andries Govaart

II Dinsdag 22 oktober

De waarde van rituelen – tweede bijeenkomst

In alle godsdiensten en veel ideologieën treffen we rituelen aan: overgangsrituelen rond de geboorte, volwassenwording, huwelijk en dood etc. en bestendigingsrituelen rond het vieren van de gemeenschap, vaak rond een maaltijd. Deze rituelen zijn soms voorgeschreven, soms mondeling doorgegeven en zijn haast altijd meerduidig in hun betekenis. Het ontstaan is lang niet altijd even duidelijk. Het christelijk Pasen zoals wij dat kennen heeft naast een christelijke laag ook een joodse laag en meerdere heidense lagen en een natuur/kosmische laag. Dus wie zegt te weten wat de betekenis van Pasen is moet je niet vertrouwen…

We onderzoeken enkele rituelen uit verschillende godsdiensten en staan ook stil bij rituelen in de virtuele wereld.

Begeleiding: Andries Govaart

III Dinsdag 25 februari

Rituelen bij ouder worden: leven vieren en vormgeven aan ongemak

Levenskunst, de kunst om het leven goed te leven en te vieren, is in alle fasen van het leven een ware uitdaging. We kunnen die kunst alleen maar leren te beheersen door het leven voluit te leven. Maar misschien is beheersen wel een veel te groot woord! Tot op de laatste dag is het leven immers een oefening, waarvan het gewenste eindresultaat niet van te voren vastligt. Op deze avond zullen we aan de hand van enkele filosofen, religieuze figuren en onze eigen biografieën onderzoeken welke rituelen ons kunnen helpen om ondanks en dankzij alles wat was, is en zal komen, de levenskunst te beoefenen.

Begeleiding: ds. Jeannette den Ouden

IV Dinsdag 17 maart

Rituelen bij afscheid nemen en rouw

Vooral ook bij afscheid moeten nemen van het leven en bij de daarmee gepaard gaande rouw kunnen rituelen een belangrijke rol vervullen. De kwaliteit van leven van zowel zieke mensen als hun naasten kan door een ritueel worden vergroot. Er kan bij hen de noodzakelijke innerlijke ruimte ontstaan zodat men ondanks alles verder kan en hun moeilijke weg tot een begaanbare wordt gemaakt. Bij mensen met kanker bijvoorbeeld kan er zo ‘leven aan hun dagen worden toegevoegd in plaats van dagen aan hun leven’. Samen zullen we deze avond vooral kijken naar de betekenis van rituelen in zorginstellingen als een ziekenhuis en een hospice.

Begeleiding: Gettie Kievit

V Dinsdag 14 april

Zegenen en gezegend worden, en de keerzijde dan?

Wanneer voel jij je gezegend? Waarover gaat het bij zegenen? Omvat dit alleen goddelijk zegenen? Of zegenen wij mensen elkaar ook? Hoe doe je dat dan? Wat klinkt er allemaal mee in zegenen en gezegend worden? En hoe zit het dan met de keerzijde: vloeken of zelfs vervloeken? Welke rol speelt daarin het goddelijke en duivelse? Waar staat die duistere zijde van ons leven en samenleven voor? Naast het verkennen van die grote woorden, zullen we ervaringen delen en luisteren naar enige teksten die vanuit diverse tradities worden aangereikt. Op hoop van zegen….

Begeleiding: Ben Piepers

Pelgrimswandelingen

Op de zaterdag volgend op de inleiding wordt de pelgrimswandeling gehouden. Aan wandelingen en bezinningsavonden kan ook los van elkaar worden deelgenomen. Praktische zaken worden voor elke wandeling per keer bekend gemaakt.

Overige informatie

De avonden vinden plaats in de Bevrijdingskerk, Van Schelvenweg 2 en beginnen om 20.00 uur.

Opgave voor deelname aan avonden en/of wandelingen kan

door betaling van 17,50 Euro op bankrekening IBAN NL50 INGB 0756913012

t.n.v. Y.H.Blauw, Wageningen met vermelding van uw naam.

Neemt u dit jaar voor het eerst deel dan ook graag een mailtje naar één van de onderstaande mailadressen met vermelding van uw naam, mailadres en telefoonnummer. U kunt daar ook terecht voor vragen en andere informatie.

Inge Engels (Wageningen): inge-engels@live.nl

Gozien van der Schans (Bennekom): g-vanderschans@hetnet.nl

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de nieuwe privacywetgeving

 

Pelgrimsreis

Ook dit jaar sluiten we af met een meerdaagse pelgrimsreis aan het eind van het seizoen. Dit keer gaan we naar Dopersduin in Schoorl. Dopersduin is van oorsprong een doopsgezind Broederschapshuis (vgl. Fredeshiem) en ligt aan de rand van Schoorl, bij bos en duin. Het staat open voor individuele vakantiegangers en groepen. Het bestaat uit een hoofdgebouw, een groeps-accommodatie “de Voorsprong” en drie slaaphuizen. Er is een kerkje, en een mijmerpad met bezielende teksten. (zie verdere info op http://www.dopersduin.nl). In deze prachtige omgeving met een (eenvoudig) huis hebben we een optie op ‘de Voorsprong’ en een aantal slaapkamers in slaaphuis 3. Daarom willen we graag voor 24 september 2019 weten wie mee wil met deze pelgrimsreis naar Dopersduin.

maandag 11 mei t/m vrijdag 15 mei 2020 geschatte kosten 375 euro pp contactpersoon voor deze reis voor vragen en aanmelding: Y.H.Blauw (y.h.blauw@versatel.nl)

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de nieuwe privacywetgeving

Advertenties
%d bloggers liken dit: