Programma 2018-2019

Programma Pelgrimsgroep Wageningen 2018-2019

JOODSE FEESTEN EN GEDENKDAGEN

Naar een feest kijk je uit. Het gewone leven wordt doorbroken. Je wordt uitgetild boven het alledaagse en tegelijk verbonden met anderen in een lange traditie van waarden en gebruiken.

Veel van de joodse feesten worden thuis gevierd, deels ook in de synagoge. De feesten zijn verbonden met symbolen, maar ook met gezamenlijk eten, vertellen van verhalen, gesprek en discussie, gebeden en rituelen, jezelf vernieuwen en weten wat van waarde is….

In vijf bijeenkomsten willen we grote joodse feesten belichten. We volgen daarbij zo goed mogelijk de joodse kalender in de tijd van het jaar. Elke bijeenkomst worden we ingeleid in de belangrijkste aspecten van het feest, soms zullen we ook proeven van de maaltijd bij dat feest, bijvoorbeeld het Pesach.

I Dinsdag 18 september

Rosj Hasjana en Jom Kippoer, het joodse Nieuwjaar en Grote Verzoendag zijn nauw met elkaar verweven. Nieuwjaar opent een nieuw begin, maar is ook een dag van omzien en oordeel. De ramshoorn klinkt. Er volgen tien dagen van inkeer, die uitlopen op Grote Verzoendag, dat in de synagoge begint met het zingen van Kol Nidrei.

Begeleiding: Hans Koenen s.j. en Ben Piepers

II Dinsdag 16 oktober

Soekot, Loofhuttenfeest herinnert aan de tocht door de woestijn en het verblijf in tenten; en Chanoeka het Lichtenfeest verwijst naar de inwijding van de Tempel en duurt acht dagen, waarbij elke avond een kaars meer wordt ontstoken op de Chanoeka.

Begeleiding: Mevrouw Tirtzah Middleton zal ons vetellen over beide feesten.

III Dinsdag 12 maart

Sabbat, de wekelijkse rustdag die begint op vrijdagavond en thuis wordt gevierd.

Poeriem, het Lotenfeest valt in het vroege voorjaar. Het verhaal van Ester staat centraal, uitroeiing wordt voorkomen en toekomst veiliggesteld. Het is een vrolijk feest, waarop kinderen zich verkleden als koning en koningin.

Begeleiding: Mevrouw Annet Betsalel, die zeer boeiend vertelt over de sjabbat.

IV Dinsdag 9 april

Pesach, paasfeest, het oorspronkelijke herdersfeest rond het offeren van het lam is bevrijdingsfeest geworden, verbonden met de Uittocht, de bevrijding uit de slavernij en gedenken hoe vrij of onvrij wij – mensen nu leven.

Begeleiding: Ben Piepers en Inge Engels

V Dinsdag 14 mei

Sjawoeot, het Wekenfeest is het feest van de oogst, op de vijftigste dag na Pesach (Pinksteren) en verbonden met het ontvangen van de Torah. Het is een dankfeest om de oogst en je bezinnen op je leven in het licht van de Tien Woorden.

Begeleiding: Dr. Bas van den Berg, muzisch theoloog, verhalenverteller, dichter en leraar joodse wijsheid bij stichting Pardes.

Contactpersoon: Inge Engels inge-engels@live.nl

Gozien van der Schans g-vanderschans@hetnet.nl

De bijeenkomsten zijn in de Bevrijdingskerk te Wageningen van 20.00 tot 22.00 uur.

Op de zaterdag volgend op de inleiding wordt de pelgrimswandeling gehouden.

Verdere informatie zie: https://pelgrimswageningen.wordpress.com

 

Pelgrimswandelingen

Aan wandelingen en bezinningsavonden kan ook los van elkaar worden deelgenomen.

Praktische zaken worden voor elke wandeling per keer bekend gemaakt.

Overige informatie

De avonden vinden plaats in de Bevrijdingskerk, Van Schelvenweg 2

en beginnen om 20.00 uur

Opgave voor deelname aan avonden en/of wandelingen kan

door betaling van 17,50 euro op bankrekening IBAN NL50 INGB 0756913012

t.n.v. Y.H.Blauw, Wageningen met vermelding van uw naam.

Neemt u dit jaar voor het eerst deel dan graag ook een mailtje naar één van de onderstaande mailadressen met vermelding van uw naam, mailadres en telefoonnummer.

U kunt daar ook terecht voor vragadere informatie.

Inge Engels(Wageningen): inge-engelsen of n@live.nl

Gozien van der Schans(Bennekom): g-vanderschans@hetnet.nl

website https://pelgrimswageningen.wordpress.com

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de nieuwe privacywetgeving

Advertenties